13:01

1403/03/29

معافیت زائران اربعین از پرداخت عوارض آزادراهی

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناوگان به نقل از فارس، امسال سامانه سماح با تحولاتی همراه است و زائران اربعین که وارد این سامانه می شوند، پس از تعیین مرز خروجی زمینی، باید نوع وسیله حمل و نقل برای رسیدن به مرز را نیز انتخاب کنند. با توجه به کمبود وسایل حمل و نقل عمومی در […]

تمدید بیمه نامه شخص ثالث، منوط به پرداخت عوارض آزادراهی خودرو

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناواگان، «عباس بیات سرمدی» مدیرکل بهره برداری آزادراه ها گفت: به منظور اجرای تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی، با برگزاری جلسات متعدد از […]