12:29

1402/12/09

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل تاکید کرد؛ همسویی بخش حمل‌ونقل کشور در حمایت از تولید دانش بنیان

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناوگان، «محسن صادقی» مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل در نشست ویژه با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل با موضوع حمایت از تولید دانش‌بنیان اظهار داشت: با توجه به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه راه و شهرسازی […]