18:52

1403/02/01

حمل و نقل برقی از اولویت های اصلی نظام است

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناوگان، «عباس علی آبادی» وزیر صمت در دومین جلسه برقی کردن حمل و نقل شهر تهران، با بیان اینکه حمل و نقل برقی کشور را یکی از اولویت های اصلی وزارت صمت در دوره جدید عنوان و اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی شروع به فعالیت در وزارتخانه به همکاران اعلام […]