13:35

1403/03/29

در دیدار سرپرست شرکت فرودگاه‌ها با مسئولین فرودگاه بین المللی مهرآباد مطرح شد؛ هدفگذاری برای ارائه خدمات بهینه در صنعت هوانوردی

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناوگان، در اولین دیدار سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با مسئولین فرودگاه بین المللی مهرآباد، از ترمینال جدید در فرودگاه بین المللی مهرآباد تا ارزیابی عملکرد فرودگاهی با سنجش از مسافرین در خصوص خدمات فرودگاهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رضا نخجوانی سرپرست شرکت فرودگاه‌ها وناوبری هوایی […]