11:01

1402/12/08

سرپرست معاونت بهره برداری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد؛ برقراری اولین پرواز از ارمنستان به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناوگان، پرواز شرکت هواپیمایی فلای آرنا | Fly Arna از کشور ارمنستان برقرار شد. از ۲۰ تیر ماه، پرواز های شرکت هواپیمایی فلای آرنا از کشور ارمنستان به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای اولین بار برقرار شد. به گزارش دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی […]