11:57

1402/12/09

ازسرگیری حمل محموله ریلی در راه‌آهن شمال شرق (۱)

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناوگان، «فرشاد زادخور» مدیر کل راه آهن شمال شرق (۱) با بیان از سرگیری حمل محموله ریلی در راه‌آهن شمال شرق (۱) گفت: یکی از مهمترین اهداف راه آهن شناسایی چشمه‌های بار جذب و حمل محموله‌های داخلی و صادراتی است و به همین منظور طی نشستی که با حضور مدیر کل […]