19:43

1403/04/26

قطار ملی تا اواخر مرداد وارد ناوگان مترو می‌‌شود

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناوگان به نقل از ایسنا، شبکه متروی تهران با ۲۷۱ کیلومتر و ۱۵۰ ایستگاه ، بزرگترین ناوگان ریلی زیر زمینی کشور است که قرار است این شبکه تا پایان سال جاری توسعه یابد به گونه ای که این آمار می تواند تا پایان امسال به ۱۶۲ ایستگاه و حدود ۳۰۰ کیلومتر […]