12:27

1402/12/09

تمدید بیمه نامه شخص ثالث، منوط به پرداخت عوارض آزادراهی خودرو

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناواگان، «عباس بیات سرمدی» مدیرکل بهره برداری آزادراه ها گفت: به منظور اجرای تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی، با برگزاری جلسات متعدد از […]