11:12

1402/12/08

افزایش ۵ درصد جابه‌جایی ریلی مسافر در منطقه آذربایجان

به گزارش پاسگاه خبری ایران‌ناوگان، «محمدرضا قربانی» مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان اظهار کرد: تعداد مسافر جابه‌جا شده از طریق ناوگان ریلی این منطقه در سه ماهه سال گذشته ۵۹۲ هزار نفر بوده که این تعداد در بهار امسال به ۶۲۲ هزار نفر رسید. قربانی افزود: این تعداد مسافر جابه‌جا شده شامل ۴۵۶ هزار مسافر […]