12:25

1402/12/09

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد؛ آغاز پروازهای «جزیره ایرویز» به تهران / افزایش پروازهای شهرفرودگاه امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه خبری ایران‌ناوگان، سعید چلندری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از آغاز پروازهای شرکت هواپیمایی جزیره ایرویز در مسیر کویت – تهران خبر داد. چلندری اظهار کرد: با توجه به گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه، نخستین پرواز شرکت هواپیمایی کویتی جزیره ایرویز در مسیر کویت – تهران […]