20:38

1403/03/08

الزام شرکت های هواپیمایی به ساماندهی فروش بلیت به مسافران توانخواه

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت های هواپیمایی و نمایندگان مجاز فروش بلیت و دفاتر فروش برخط به ساماندهی فروش بلیت به مسافران توانخواه ملزم شدند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت های هواپیمایی و نمایندگان مجاز فروش بلیت و دفاتر فروش آنلاین بلیت هواپیما (OTA) به ساماندهی و شفاف سازی چگونگی تهیه بلیت از سوی مسافران توانخواه ملزم شدند.

به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، جعفر یازرلو افزود: نظر به اینکه تسهیلات فراهم شده برای حمل و نقل هوایی مسافران توانخواه موجب استقبال فزاینده سفرهای هوایی از سمت این گونه مسافران شده است و از سوی دیگر عدم اطلاع رسانی کافی و موثر شرایط فروش بلیت و پذیرش مسافران توانخواه در هنگام ابتیاع بلیت موجب عدم پذیرش این دسته از مسافران در فرودگاه ها و ایجاد نارضایتی آنها را فراهم می کند.

یازرلو ادامه داد: بر این اساس به منظور اجتناب از بروز اینگونه اتفاقات، همه شرکت های هواپیمایی باید در سایت خود نسبت به تعریف مسافر توانخواه و کدهای چهار حرفی اختصاص یافته قابل درج در بلیت های صادره برای مسافرین اقدام کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: همچنین لازم است اطلاع رسانی کامل در خصوص آن دسته از هواپیماهای موجود در ناوگان خود که قادر به پذیرش مسافر توانخواه هستند و نیز حداکثر تعداد قابل پذیرش مسافرین توانخواه در هر پرواز را به اطلاع مسافر یا متقاضی خرید بلیت برسانند.

وی اضافه کرد: همچنین دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز فروش آنلاین (OTA) بلیت هواپیما باید تمهیداتی اتخاذ کنند که اطلاع رسانی کامل در خصوص بند یک این بخشنامه در زمان و مکان مناسب قبل از مرحله خرید و صدور بلیت برای مسافر توانخواه انجام شود.

یازرلو خاطرنشان کرد: به منظور اجرای دقیق این بخشنامه، صادر کننده بلیت اعم از شرکت هواپیمایی یا OTA باید نسبت به اضافه کردن یک مرحله به مراحل صدور بلیت در سایت فروش آنلاین خود اقدام کند؛ به عبارت دیگر متقاضی خرید بلیت باید تصدیق کند که مسافر توانخواه است یا خیر؟

وی توضیح داد: در صورتی که جواب مثبت باشد نوع معلولیت توسط متقاضی خرید بلیت انتخاب یا شرح داده شود و درخواست صدور بلیت مسافر توانخواه به واحد پشتیبانی برای طی سایر مراحل اخذ تاییدیه و صدور بلیت ارسال شود. مراحل صدور این گونه بلیت ها باید بصورت کامل به متقاضی خرید بلیت اطلاع رسانی شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به منظور تذکر و تعیین مسوولیت متقاضی خرید بلیت در درج درست مشخصات جسمانی مسافر اعم از عادی یا توانخواه در همه بلیت صادره عبارتی که بیانگر این مهم است که «این بلیت با توجه به شرایط ابرازی در هنگام خرید برای مسافر عادی/ توانخواه صادر شده است» در قسمتی از فضای بلیت صادره می تواند هرگونه مسوولیت ناشی از عدم پذیرش مسافر در فروگاه به علت مغایرت مشخصات جسمانی مسافر با بلیت صادره را از صادر کننده بلیت سلب کند.

وی تصریح کرد: این بخشنامه با اعطای فرصت زمانی یک ماهه از تاریخ صدور آن، برای اتخاذ تمهیدات و اعمال تغییرات لازم در سیستم های فروش برخط برای همه شرکت های هواپیمایی داخلی و دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز فروش آنلاین (OTA) لازم الاجرا می شود. در صورت عدم رعایت این بخشنامه همه خسارت احتمالی مالی ناشی ازعدم پذیرش مسافر توانخواه ناشی از عدم مطابقت مشخصات مسافر با بلیت صادره و محدودیت های مربوطه بر عهده صادرکننده بلیت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *