17:14

1403/02/01

تامین درآمدهای شهرداری تهران از مسیر غیرنقد؛ عامل عقب ماندگی حوزه حمل ونقل عمومی

با وجود این که مدیریت شهری پایتخت در ۹ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ در جذب درآمدهای پیش بینی شده در مصوبه بودجه موفق بوده است، اما چون بخش مهمی از درآمدهای امسال شهرداری از مسیر غیرنقد تامین شده و قسمتی از همین درآمدهای غیرنقد نیز برای پرداخت دیون و بدهی های گذشته اختصاص پیدا کرده است، شاهد عقب ماندگی شهرداری در اجرای برخی پروژه های عملیاتی به ویژه در حوزه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی تهران هستیم.

عضو شورای شهر تهران گفت: با وجود این که مدیریت شهری پایتخت در ۹ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ در جذب درآمدهای پیش بینی شده در مصوبه بودجه موفق بوده است، اما چون بخش مهمی از درآمدهای امسال شهرداری از مسیر غیرنقد تامین شده و قسمتی از همین درآمدهای غیرنقد نیز برای پرداخت دیون و بدهی های گذشته اختصاص پیدا کرده است، شاهد عقب ماندگی شهرداری در اجرای برخی پروژه های عملیاتی به ویژه در حوزه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی تهران هستیم.

به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از ایلنا، «علی اصغر قائمی» عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از ابتدای سال جاری و با وجود پیش بینی اعتبارات مناسب در مصوبه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، مدیریت شهری پایتخت در عمل به تکالیف تعیین شده در حوزه حمل ونقل عمومی بخصوص در زمینه اورهال یا همان بازسازی اساسی قطارهای مترو دچار عقب ماندگی است، توضیح داد: براساس آمارهای کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران که از سامانه کنترل پروژه یا دیگر سامانه های خود شهرداری اخذ شده است، در ۹ ماه ابتدایی امسال تنها برای ۴۱ درصد از اعتبارات پیش بینی شده در زمینه بازسازی اساسی واگن های مترو قرارداد بسته شده و همچنین در حوزه تامین واگن های جدید نیز فقط برای ۸ درصد اعتبارات مصوب شاهد انعقاد قرارداد بوده ایم.

وی افزود: با توجه به این که مسئولان شهرداری تهران از سال گذشته وعده می دادند که در سال ۱۴۰۲ شاهد تحول اساسی در ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت خواهیم بود و شورای شهر نیز علاوه بر پیش بینی اعتبارات کلان در ردیف های اصلی بودجه امسال، اعتبارات مناسبی را نیز در ردیف های مازاد درآمدی شهرداری در مصوبه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی کرده بود و همچنین با توجه به کمبود شدید ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت بخصوص در حوزه های مترو و اتوبوسرانی، انتظار اعضای شورا این بود که میزان فعالیت شهرداری در حوزه بازسازی و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در ۹ ماه ابتدایی امسال بسیار بیشتر از وضع موجود باشد؛ در چنین شرایطی، مسئولان مدیریت شهری پایتخت باید پاسخ دهند که چرا شاهد عقب ماندگی محسوس در اجرای تکالیف تعیین شده در مصوبه بودجه برای شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل عمومی هستیم؟

وجود اختلاف بین آمارهای شورا و شهرداری از اتوبوس های در حال تردد در شهر تهران

قائمی با بیان این که در بخش اتوبوسرانی نیز تنها ۱۲ درصد اعتبارات پیش بینی شده برای بازسازی اساسی اتوبوس ها هزینه شده و همچنین کمتر از ۲۰ درصد وعده شهرداری در زمینه خرید اتوبوس های جدید در سال جاری محقق شده است، عنوان کرد: شهردار محترم تهران اخیرا وعده داده اند که تا پایان سال ۱۴۰۳ شاهد تردد حدود ۷ هزار اتوبوس در سطح پایتخت خواهیم بود؛ ایشان در ماه های پایانی سال گذشته نیز گفته بودند که در سال ۱۴۰۲ حداقل یک هزار و ۵۰۰ اتوبوس جدید به ناوگان حمل ونقل عمومی تهران اضافه می شود؛ حال آن که بررسی های کمیسیون حمل ونقل شورا نشان می دهد که در ۹ ماه ابتدایی امسال، فقط ۲۹۵ اتوبوس نو از مسیر خرید از تولیدکنندگان داخلی و تنها ۱۶۵ دستگاه اتوبوس از طریق بازسازی اساسی وارد ناوگان اتوبوسرانی پایتخت شده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: مشکل مهمی که درباره آمارهای اتوبوسرانی بین برخی اعضای شورا با مدیران شهرداری وجود دارد، اختلاف در نوع ادبیاتی است که برای تعریف تعداد اتوبوس های در حال تردد در سطح شهر استفاده می شود؛ دوستان شهرداری تمایل دارند که از واژه هایی نظیر «اتوبوس فعال شاغل» و «اتوبوس فعال غیرشاغل» و مفاهیم دیگری استفاده کنند که معنای آن را شهروندان متوجه نمی شوند، ولی ما معتقدیم که باید از عبارت هایی استفاده شود که مردم به صورت دقیق متوجه وضعیت ناوگان اتوبوسرانی پایتخت بشوند و نیاز به تفسیر آن وجود نداشته باشد؛ بر همین اساس است که بین آمارهای ارائه شده توسط شورا و آمارهای شهرداری درباره تعداد اتوبوس های در حال تردد در سطح شهر تهران تفاوت وجود دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آمار شرکت واحد اتوبوسرانی از این حکایت دارد که هم اکنون حدود ۲ هزار و ۹۰۰ اتوبوس فعال در ناوگان این شرکت موجود است، حال آن که آمارهای کمیسیون حمل ونقل شورا که از سامانه های خود شهرداری به دست آمده است، نشان می دهد که تنها حدود یک هزار و ۹۰۰ اتوبوس در سطح شهر در حال تردد هستند که دوستان شهرداری از این اتوبوس ها با عنوان «فعال شاغل» یاد می کنند، ولی ما معتقدیم که باید همین آمار را به عنوان مبنای کار در نظر گرفت، چراکه در واقع همین تعداد اتوبوس است که روزانه به شهروندان خدمت رسانی می کند؛ البته اخیرا شهردار تهران گفته اند که ۲ هزار و ۷۱ اتوبوس در حال تردد در سطح شهر هستند که بازهم حدود ۲۰۰ دستگاه بین این آمار با آمار اخذشده توسط کمیسیون حمل ونقل شورا تفاوت وجود دارد.

شهرداری هنوز پاسخ روشنی به علت عقب ماندگی در حوزه حمل ونقل نداده است

قائمی با اشاره به تذکر دو هفته قبل رئیس کمیسیون حمل ونقل شورا در صحن پارلمان شهری درباره عقب ماندگی شهرداری تهران در عمل به تکالیف حمل ونقلی خود، گفت: با وجود این که دو هفته از مطرح شدن تذکر آقای تشکری هاشمی به عنوان رئیس کمیسیون می گذرد، مدیران شهرداری هنوز پاسخ روشنی نداده اند که چرا امسال شاهد عقب ماندگی قابل توجه در عملکرد مدیریت شهری در حوزه نوسازی و بهسازی ناوگان حمل ونقل عمومی تهران در تمام بخش های آن شامل مترو، اتوبوسرانی، تاکسی و وَن بوده ایم. البته در جلسه دو هفته قبل صحن شورا، معاون حمل ونقل شهرداری بدون اعلام قبلی حضور پیدا کردند و توضیحاتی را به صورت اجمالی ارائه کردند، ولی به نظر می رسد این توضیحات کافی نیست و مدیران شهری باید پاسخ دقیق تری را درباره علت این عقب ماندگی ها ارائه کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در گزارشات دوره ای خزانه دار شورا از صورت هزینه ها و درآمدهای شهرداری تهران مشخص است که مدیریت شهری در ۹ ماه ابتدایی امسال در جذب درآمدهای پیش بینی شده برای تامین بودجه های مورد نیاز سال ۱۴۰۲ موفق بوده است، اما به نظر می رسد دو دلیل عمده باعث شده است که بخش زیادی از درآمدها هنوز به پروژه های گوناگون شهرداری از جمله در حوزه حمل ونقل عمومی تزریق نشود؛ دلیل اول این که بخش مهمی از درآمدهای امسال شهرداری از مسیر غیرنقد تامین شده و دلیل دوم هم این که قسمتی از همین درآمدهای غیرنقد برای پرداخت دیون و بدهی های گذشته اختصاص پیدا کرده است و همین مساله به عقب ماندگی شهرداری در اجرای برخی پروژه های عملیاتی به ویژه در حوزه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی تهران دامن زده است.

وی در پایان تصریح کرد: بررسی آمارها و صورت وضعیت قراردادها، هزینه ها و درآمدهای شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل عمومی نشان می دهد با وجود این که قرار بود امسال شاهد پیشرفت های ملموسی در این بخش از مدیریت شهری باشیم، اما شهرداری در ۹ ماه ابتدایی سال جاری عقب ماندگی محسوسی در عمل به تکالیف تعیین شده در بخش حمل ونقل عمومی داشته است و شاهد فاصله زیادی بین وعده های ابتدای سال مدیران شهرداری با میزان تحقق عملی این وعده ها پس از گذشت بیش از سه فصل از ابتدای سال هستیم؛ بنابراین یکی از مهمترین نقدهایی که می توان به عملکرد مدیریت شهری پایتخت در سال ۱۴۰۲ وارد دانست، همین محقق نشدن وعده های حمل ونقلی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *