06:47

1403/04/31

تحول عظیم در حوزه سوخت جت های مسافربری

تصمیم 70 درصد از جت های مسافربری در حوزه اتحادیه اروپا تا پایان سال 2050 از سوخت سبز فاقد کربن استفاده خواهند کرد.

پارلمان اتحادیه اروپا تصمیم دارد تا پایان سال 2050 شرکت های هواپیمایی را ملزم کند که جت های مسافربری آنها از سوخت سبز دوستدار محیط زیست استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از تین نیوز، اعضای پارلمان اتحادیه اروپا در جلسه ای به تاریخ 13 سپتامبر موضوعات حوزه هوانوردی را مورد بحث و بررسی قرار دادند که خروجی آن تصویب قانونی بود که منجر به یک تحول عظیم در حوزه سوخت جت های مسافربری خواهد شد.

بر اساس این تصمیم 70 درصد از جت های مسافربری در حوزه اتحادیه اروپا تا پایان سال 2050 از سوخت سبز فاقد کربن استفاده خواهند کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا یک جدول زمانی برای تغییر نوع سوخت جت های مسافربری تعیین کردند که بر اساس آن فرودگاه های اتحادیه اروپا و تامین کنندگان سوخت را موظف می کند تا اطمینان حاصل کنند که از سال 2025، حداقل 2 درصد از سوخت های هوانوردی سبز استفاده خواهند کرد و این سهم هر پنج سال یکبار افزایش خواهد یافت.

خوزه رامون بائوزا دیاز یکی از اعضای شاخص پارلمان اروپا در همین رابطه تأکید می کند: رفتن به سمت استفاده از سوخت سبز در جت های مسافربری یک گام فوق العاده به سمت کربن زدایی هوانوردی است. اکنون زمان آن رسیده است که دولت های اتحادیه اروپا قوانین جدید را اجرا کنند و از این تغییرات حمایت کنند.

قوانین جدید تضمین می کند که کیفیت هوا در اتحادیه اروپا برای سلامت انسان، اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی مضر نیست. همچنین اعضای پارلمان اروپا تاکید کردند که استانداردهای کیفیت هوا که توسط کمیسیون پیشنهاد شده است باید یک هدف میانی باشد که در اسرع وقت و حداکثر تا سال 2030 به دست آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *