13:32

1403/03/29

تعرفه خودروهای مونتاژی افزایش یافت

جزئیات کامل تعرفه قطعات خودروهای مونتاژی توسط دولت مصوب و اعلام شده که بر اساس آن سودهای بازرگانی برای خودروها به تفکیک حجم موتور و میزان داخلی سازی بین ۱۳ تا ۳۵ درصد افزایش یافته؛ اما نکته مهم این است که این سود برای سواری های با حجم کمتر از ۱۵۰۰ سی سی اما میزان داخلی سازی ۵۰ درصد و بیشتر یا تغییری نداشته یا پنج درصد کمتر شده است.

جزئیات کامل تعرفه قطعات خودروهای مونتاژی توسط دولت مصوب و اعلام شده که بر اساس آن سودهای بازرگانی برای خودروها به تفکیک حجم موتور و میزان داخلی سازی بین ۱۳ تا ۳۵ درصد افزایش یافته؛ اما نکته مهم این است که این سود برای سواری های با حجم کمتر از ۱۵۰۰ سی سی اما میزان داخلی سازی ۵۰ درصد و بیشتر یا تغییری نداشته یا پنج درصد کمتر شده است.

به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از ایسنا، خرداد ماه امسال بود که دولت در بخشنامه ای اصلاحات تعرفه ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی خودروهای وارداتی را به وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که بر اساس آن، فهرست سود بازرگانی خودروهای سواری وارداتی اعلام شده که بر اساس آن این سود ۵ تا ۸۰ درصد برای واردات خودرو در سال جاری بیشتر شده است.

حال اما نوبت به خودروهای مونتاژی رسیده است و تعرفه جدید واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی به تفکیک حجم موتور و میزان داخلی سازی آن ها تعیین و اعلام شده است که بر اساس آن سود بازرگانی برای سواری های با حجم موتور کمتر از ١۵٠٠ سی سی (و عمق داخلی سازی کمتر از ٢٠ درصد، ٢٠ تا ۵٠ درصد و بالاتر از ۵٠ درصد) و همچنین خودروهای با حجم موتور ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠ سی سی (با میزان داخلی سازی های کمتر از ٢٠ درصد و ٢٠ تا ۵٠ درصد) بین ١٧ تا ٣۵ درصد جز در یک مورد، افزایش پیدا کرده است.

بر اساس آنچه که مشخص شده، تنها سود بازرگانی برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ١۵٠٠ سی سی اما میزان داخلی سازی ۵٠ درصد و بیشتر همان یک درصد سابق باقی مانده و برای برخی خودروها حتی پنج درصد کاهش داشته و از شش درصد به یک درصد رسیده است.

در حال حاضر سود بازرگانی دولت از واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی کمتر از ۱۵۰۰ سی سی و با عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد، از ۲۸ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافته است.

سود بازرگانی دولت از خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی سی با ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد تا پیش از این ۶ و ۱۱ و ۱۶ درصد محاسبه می شد که اکنون دولت سود بازرگانی این بخش را به ۲۸ درصد رسانده است.

همانطور که اشاره شد در مورد خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی سی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر، سود بازرگانی دولت از یک و شش درصد به یک درصد تغییر کرده است.

در بخش خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی با میزان داخلی سازی کمتر از ٢٠ درصد که سود بازرگانی ۱۶ درصد داشته به ۵١ رسیده و مشمول ٣۵ درصد افزایش تعرفه شده است. همچنین برای خودروهای این دسته با عمق داخلی سازی ۲۰ تا ۵۰ درصد هم سود بازرگانی از یک، شش و ۱۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *