13:26

1403/03/29

سهم دوچرخه از بودجه پایتخت حذف شد

یک کارشناس اقتصاد شهری گفت:بر خلاف بودجه سال 1401 که رقم 30 میلیارد تومانی که برای احداث و تجهیز مسیرها و سامانه های دوچرخه پیش بینی و تصویب شده بود در لایحه بودجه سال 1402 به صفر رسیده است.

به گزارش ایران ناوگان به نقل از اکوایران ،اعتبارات پیش بینی شده برای ماموریت حمل و نقل و ترافیک در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران آنقدر بدون انطباق با نیازها و انتظارات شهروندان تهرانی بود که صدای رئیس شورای ششم را هم در آورد،مهدی چمران در یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ششم در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات تابعه با بیان اینکه امسال با وجود اختصاص اعتبار به بخش حمل و نقل و ترافیک، اتفاق خاصی در این بخش نیفتاد، درباره بودجه سال 1402 هم گفت: ایراداتی که بر این بودجه وارد بود درجا زدن برنامه ها بود وعملا نمی توانستیم تاثیر گذاری چندانی را شاهد باشیم و امسال متاسفانه با توجه به خرید اتوبوس و اورهال کردن آنها و تعمیراتی که در بخش مترو صورت گرفت ما شاهد تحول در بخش حمل و نقل عمومی نبودیم از طرفی این موضوع می توان گفت ضعف در  حمل و نقل عمومی مبنای آلودگی هواست.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در گفتگو با اکو ایران ضمن تایید این ایرادات گفت: موضوع البته فقط در سطح ایراد نیست، بلکه یا این بودجه با سیاست هایی تدوین شده است که ایراد و مساله ناشی از آن سیاست هاست یا آنکه در فقدان سیاست مشخص این اتفاق رخ داده است، اتفاقی که از چشم اعضاء شورای شهر دور نمانده و آنها پس از دریافت لایحه به وضوح این ایراد را دیده اند و برای رفعش در مرحله بررسی کلیات بودجه دست به بودجه نویسی دوباره زده اند و با اختصاص 10 هزار میلیارد تومان به افزایش سقف اعتبارات ماموریت حمل و نقل و ترافیک می خواهند اشتباه سیاستی و فاحش شهرداری را جبران کنند.البته این ایراد فقط در نظر گرفتن پائین ترین میزان رشد اعتبار برای ماموریت حمل و نقل و ترافیک نیست و وقتی وارد جزئیات مصارف این ماموریت می شویم با مسائل حیرت برانگیزی رو برو می شویم که هیچ تناسبی با شرایط تهران گرفتار آلودگی هوا و ترافیک ندارد و معلوم نیست تدوین کنندگان بودجه این ارقام را بر مبنای چه سیاستی تهیه و تدوین کرده اند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به رشد 75 درصدی اعتبارات مربوط به ساخت و توسعه معابر گفت: بیشترین رشد اعتبارات در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران در حوزه ماموریت حمل و نقل و ترافیک مربوط به اعتبارات احداث،توسعه و بهسازی معابر، تقاطع های غیر همسطح،تونل و پل است و تدوین کنندگان بودجه با پیش بینی 4 هزار و 891 میلیارد تومان که نسبت به بودجه سال قبل 75 درصد رشد داشته است فراهم کردن زیرساخت حمل و نقلی مبتنی بر خودروهای شخصی و به عبارتی معبر سازی برای خودرو ها را بر همه مد های حمل و نقل ترجیح داده اند. این موضوع وقتی معنا پیدا می کند که می بینیم اعتبار مربوط به عابران پیاده در سطح شهر یعنی سرجمع اعتبارات احداث و مناسب سازی معابر پیاده واحداث و بهسازی پل عابر پیاده  در سال 1402 با کاهش 36 درصدی به رقم 282 میلیارد تومان رسیده است.این تقدم خودروها بر عابران پیاده در شهر البته دامن دوچرخه ها را هم گرفته است و بر خلاف بودجه سال 1401 که رقم 30 میلیارد تومانی که برای احداث و تجهیز مسیرها و سامانه های دوچرخه پیش بینی و تصویب شده بود در لایحه بودجه سال 1402 به صفر رسیده است.

شیخ رودی با اشاره به کاهش اعتبارات توسعه و تجهیز پارکینگ ها گفت: مطابق قانون درآمدهای ناشی از عدم تامین پارکینگ باید به ساخت و تجهیز پارکینگ های عمومی اختصاص پیدا کند و در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران بعد از اینکه برای درآمد تامین پارکینگ در جدول منابع عدد صفر درج شده بود، در طرف مصارف هم شاهد آن هستیم که اعتبار پیش بینی شده برای سال 1402 با 12 درصد کاهش به 834 میلیارد تومان رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که در 9 ماهه نخست سالجاری شهرداری تهران از محل عوارض تامین پارکینگ 1 هزار و 571 میلیارد تومان منابع کسب کرده است و علی القائده باید مصرف این اعتبارات را در بودجه سال 1402 پیش بینی می کرد نه اینکه بیایند و رقم اعتبارات پیش بینی شده برای مصرف این درآمد در ساخت و تجهیز پارکینگ را کاهش دهند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به مقدم بودن حمل و نقل عمومی غیر ریلی بر ریلی در لایحه بودجه سال 1402 گفت:علاقه مندی تدوین کنندگان بودجه به حمل و نقل عمومی غیر ریلی اعم از تاکسی و اتوبوس انکار ناشدنی است و با نگاهی گذارا به اعتبارات حوزه حمل و نقل با تاکسی رشد 63 درصدی اعتبارات پیش بینی شده برای سال 1402 مشهود است و ما شاهد پیش بینی 227 میلیارد تومان اعتبار برای مسائل مرتبط با تاکسی از مدهای حمل و نقل غیر ریلی هستیم. البته اعتبارات حوزه اتوبوس رانی هم با 43 درصد افزایش به رقم 4 هزار و 820 میلیارد تومان رسیده است.البته در حوزه اعتبارات حمل و نقل مرتبط با اتوبوس شاهد پیش بینی 1 هزار و 600 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس هستیم، اما اعتبارات پیش بینی شده برای  بازسازی اتوبوس های فرسوده  و تامین خودروی مناسب حمل معلولین نسبت به سال 1401 کاهش پیدا کرده است و برای ردیف هایی مثل نوسازی ناوگان مینی بوس،نوسازی و بهسازی ناوگان اتوبوس برقی،نصب فیلتر جاذب دوده رقمی پیش بینی نشده است.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم اما مهم ترین ایراد این لایحه را پیش بینی کمترین رشد اعتبار برای حمل و نقل ریلی برشمرد و به خبرنگار اکو ایران گفت: در حالیکه سقف منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1402 با 56 درصد رشد مواجه بوده است، تنها 39 درصد سهم رشد اعتبارات ماموریت حمل و نقل و ترافیک شده است و وقتی به مقایسه اعتبارات حمل و نقل ریلی در بودجه سال 1401 و 1402 می پردازیم می بینیم که این اعتبارات برای سال آینده تنها 32 درصد رشد پیش بینی شده است و از رقم 7 هزار و 326 میلیارد در سال 1401 به رقم 9 هزار و 697 میلیارد تومان رسیده است، این بی تفاوتی به مطالبه و اولویت شهروندان در مرحله تدوین بودجه واقعا تعجب برانگیز است. و تدوین کنندگان بودجه خوب است بگویند بر مبنای چه سیاستی این اعداد را پیش بینی کرده اند؟ این ایراد را فقط من مطرح نمی کنم بلکه پیش از این توسط رئیس شورای ششم و در جریان بررسی کلیات بودجه مطرح شده است. البته آقای چمران به جزئیاتی که برشمرده شد اشاره نکردند و در مقام آبروداری برای شهرداری برآمدند و فقط به گفتن درجا زدن اعتبارات اشاره کردند و با طرح موضوع اختصاص 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش سقف اعتبارات ماموریت حمل و نقل و ترافیک برای اصلاح اشتباه فاحش سیاستی شهرداری در مرحله تدوین بودجه در هنگام بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه دست به نوشتن بودجه شدند.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به جزئیات مصارف اعتبارات حمل و نقل ریلی در بودجه سال 1402 گفت: اعتبارات مربوط به ساخت خطوط مترو با رشد 18 درصدی برای سال 1402 به رقم 4 هزار و 384 میلیارد تومان رسیده است ولی اعتبارات مربوط به تعمیرات و بهسازی خطوط مترو با 35 درصد کاهش به 400 میلیارد تومان رسیده است. همچنین اعتبارات تامین ناوگان مترو با کاهش 28 درصدی به 100 میلیارد تومان رسیده است اما اعتبارات تعمیرات اساسی و بهسازی تجهیزات و اورهال قطارها با 56 درصد رشد به 1 هزار و 240 میلیارد تومان رسیده است. اعتبارات مابه التفاوت بهای بلیط مترو و یارانه بلیط مترو که صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های جاری شرکت بهره برداری مترو می شود نسبت به سال 1401 با 66 درصد افزایش به رقم 3 هزار و 473 میلیارد تومان رسیده است، البته در سرفصل اعتبارات مربوط به مترو رقم 100 میلیارد تومان برای احداث خط تراموا نیز پیش بینی شده است که در نوع خود جالب انگیز است.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به نقش سیاست های مدیریت شهری در جهت دهی به مصارف بودجه گفت: سیاستگذاری و نقش آفرینی موثر شورای شهر به مصارف بودجه شهرداری جهت می دهد و انفعال شورا زمینه ساز جابجایی اولویت ها و اشتباهات سیاستی در تدوین بودجه توسط شهرداری می شود، موضوعی که درباره لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران مشهود است و می توان ریشه های آن را در غفلت کمیسیون برنامه و بودجه شورا در تهیه و ارائه سیاست ها و الزامات تدوین بودجه شهرداری تهران برای سال  1402 جستجو کرد.اینکه این اتفاقات در لایحه بودجه با چراغ سبز و هماهنگی کمیسیون برنامه و بودجه رخ داده است یا خیر نافی اثرات ناشی از فقدان سیاستگذاری و تصویب سیاست ها و الزامات تدوین بودجه 1402 توسط شورای ششم نخواهد بود. بلاخره سیاستگذاری شورا برای تعیین اولویت ها و سیاست های حاکم بر تهیه لایحه بودجه توسط شهرداری از سال 1387 و شورای سوم به همت دکتر محمدعلی نجفی با اتکاء به تجارب شخصی ایشان در دوره سازمان برنامه و بودجه آغاز و تا سال 1401 حتی توسط شورای ششم ادامه یافت و در خلال این سالها شورا و شهرداری در جریان تصویب سیاست ها و اولویت های تدوین بودجه ضمن گفتگو بر سر بسیاری از موارد به مفاهمه و اقدام مشترک می رسیدند. عده ای ممکن است اثرات یک مصوبه سیاستی شورا را جدی تلقی نکنند و آن را کاری بی اثر بدانند اما در مواجهه با لایحه بودجه 1402 شهرداری تهران و مسائل ناشی از تغییراتی که در فرم و محتوا و حتی ایراد در پیش بینی ارقام منابع و مصارف دیده می شود وجود و اثر بخشی مصوبه ای که شورای ششم و به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه در تصویب آن پیش از آغاز تدوین بودجه در شهرداری تعلل کردند لازم و ضروری دیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *