21:26

1403/03/08

سهم 8 درصدی راه آهن در جابجایی بار

سهم بخش حمل و نقل ریلی در جابجایی بار در سال 1401 تنها 8 درصد بود.

به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از تین نیوز، بر اساس آنچه در کتابچه عملکرد، پایش و کنترل آماری اهم شاخص های کلیدی وزارت راه و شهرسازی در 12 ماهه سال 1401 ، آمده است: همچنین مقایسه عملکرد سال 1401 شاخص های بخش حمل و نقل ریلی با بهترین رکورد ثبت شده طی 10 سال گذشته نشان می دهد، در سال 1401 جابجایی بار ( کل ) ریلی نسبت به سال بهترین رکورد ( سال 1399) 14 درصد کاهش عملکرد داشته است.

مقایسه عملکرد سال 1401 شاخص های بخش ریلی با بهترین رکورد ثبت شده طی 10 سال گذشته، نشان می دهد در سال 1401 ترانزیت ریلی نیز نسبت به بهترین سال رکورد ( سال 1400 ) 26 درصد کاهش عملکرد داشته است.

قابل ذکر است جابجایی مسافر ریلی در سال 1401 نسبت به بهترین سال رکورد ( سال 1398 ) به میزان 5 درصد افزایش عملکرد داشته است.

بر اساس آنچه در کتابچه عملکرد، پایش و کنترل آماری اهم شاخص های کلیدی وزارت راه و شهرسازی در 12 ماهه سال 1401 ، آمده است: همچنین مقایسه عملکرد سال 1401 شاخص های بخش حمل و نقل ریلی با بهترین رکورد ثبت شده طی 10 سال گذشته نشان می دهد، در سال 1401 جابجایی بار ( کل ) ریلی نسبت به سال بهترین رکورد ( سال 1399) 14 درصد کاهش عملکرد داشته است.

مقایسه عملکرد سال 1401 شاخص های بخش ریلی با بهترین رکورد ثبت شده طی 10 سال گذشته، نشان می دهد در سال 1401 ترانزیت ریلی نیز نسبت به بهترین سال رکورد ( سال 1400 ) 26 درصد کاهش عملکرد داشته است.

قابل ذکر است جابجایی مسافر ریلی در سال 1401 نسبت به بهترین سال رکورد ( سال 1398 ) به میزان 5 درصد افزایش عملکرد داشته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *