03:59

1403/04/04

کاهش بهای نفت خام در بازار انرژی

برخی کشور‌های بزرگ جهان از جمله آمریکا اعلام کردند ممکن است در هفته‌های آینده بخشی از ذخایر نفتی استراتژیک خود را آزادسازی کنند.